info@veten-ugrunda.az
 
08
сен
2015
Babək əl-Xürrəmi
Babək Xürrəminin doğum tarixi dəqiq məlum deyil, lakin dolayı məlumatlara əsaslanan tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, bu, 798-800-cü illərə təsadüf edir. Onun atasının adı Abdulla imiş. Əbu Hənifə
08
сен
2015
Şah İsmayıl Xətai
Şah İsmayıl 1487-ci il iyulun 17-də Ərdə¬bil şəhərində anadan olub. Şeyx Səfiəd¬din nəslin¬dəndir, atası Şeyx Heydər, anası Ağqoyunlu hökm¬darı Uzun Həsə-nin qızı Aləm¬şah Həlimə bəyimdir.
08
сен
2015
Pənahəli Xan Cavanşir
"Qarabağ"... Azərbaycanın sinəsinə vurulan yaradır. Halbuki, əzəlindən, ilkindən Qarabağ Azərbaycanın qürur yeri, məğrurluğu olub. Bu məğrurluğun adı - yadellilərin könlünə bıçaq kimi saplanıb.
08
сен
2015
Cavad xan
Cavad xan 1748-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. Atası Şahverdi xan 1756-cı ildən 1761-ci ilə qədər Gəncənin xanı olub. Cavad xanın anası Şərəf Cahan bəyim də əsil-nəcabətli bir nəsildən idi. 1780-ci
09
сен
2015
Fətəli Xan Xoyski
Fətəli Xan Xoyski... İlk dəfə olaraq o, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hökumətini formalaşdırıb. Ilk dəfə olaraq o, Azərbaycanda ali təhsil ocağının yaranmasının vacibliyini qeyd edib. Və Azərbaycan
09
сен
2015
Əli ağa Şıxlinski
Əli ağa Şıxlinski 1865-ci il martın 3-də Yelizavetpol quberniyasının Qazax qəza¬sının Qazaxlı (indiki Aşağı Salahlı) kəndində anadan olmuşdur. Anası Şah Yəmən xanım Qayıbova məşhur şair Molla Vəli
09
сен
2015
Səməd bəy Mehmandarov
1855-ci il oktyabrın 16-da Lənkəranda anadan olan Səməd Sadıqbəy oğlu Mehmandarov Bakıda gimnaziya təhsili almış, 16 yaşında Peterburqda yerləşən II Konstantinovka artilleriya məktəbinə daxil
09
сен
2015
Cəmşid Naxçıvanski
Cəmşid Naxçıvanski avqustun 10-u 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1915-ci ildə Yelizavet¬qrad (Qərbi Ukrayna) qvardiya məktəbini bitirmişdir. Birinci dünya müharibəsin¬də
09
сен
2015
Hüseyn xan Kəlbəli xan oğlu Naxçıvanski
Hüseyn xan Kəlbəli xan oğlu Naxçıvanski 28 iyul 1863-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. Mənşəcə xan nəslindəndir. Müsəlman dininə mənsubdur. Zadəgan uşaqları üçün paj korpusunda oxuyub. Əlahəzrət çarın
09
сен
2015
Həzi Aslanov
Həzi Aslanov 1910-cu il yanvarın 22-də Lənkəran şəhərində anadan olub. İbtidai təhsilini Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbində alıb. 13 yaşında atasını itirən Həzi kərpic zavodunda fəhlə kimi
 ERMƏNİLƏRİN QAFQAZA KÖÇÜRÜLMƏSİ XRONİKASI
Film onlarla elmi mənbə, xəritə, unikal sənədlər və Azərbaycanın İrəvan şəhərinin zadəgan elitası eksklüziv fotoları əsasında hazırlanıb
SORĞU
 
 
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş torpaqları hansı yolla azad edilməlidir?

Sülh yolu ilə
Müharibə yolu ilə
Suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm

 
 
 
DİGƏR SORĞULARA BAX