info@veten-ugrunda.az
 
ERMƏNİLƏRİN QAFQAZA KÖÇÜRÜLMƏSİ XRONİKASI
Tarix: 10-04-2016 16:13   |  Müəllif: admin |  Baxılıb: 5760

ERMƏNİLƏRİN QAFQAZA KÖÇÜRÜLMƏSİ XRONİKASIErmənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas məsələlərindən birinin Cənubi Qafqaz sakinlərinin alloxtonluğu və avtoxtonluğu məsələsidir.

Qərb elimi-siyasi dairələrində hələ də məsələnin ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılan izahı nəzərdən keçirilir, məhz bu ermənilərin Qafqaza gəlməsi barədə təkzibolunmaz faktları dünya ictimaiyyətinə məqsədyönlü çatdırmağı tələb edir. Bundan çıxış edərək film xronikası qədim zamanlardan, ermənilərin Balkan yarımadasından - məhz Fessaliya və Frakiyadan Kiçik Asiyada - Frigiyada yerləşməsi, daha sonra Fərat və Van gölü ətrafında yerləşməsi dövründən başlayır. Antik müəlliflər və XX əsrin birinci yarısı ermənişünas-alimlərin istinadları sübut edir ki, Kiçik Asiya, xüsusən müasir Türkiyə ərazisi ermənilərin ilk vətəni olmayıb. Bu faktlar arxeoloji və antropoloji sübutlarla möhkəmləndirilib.

33 dəqiqəlik filmin fabulası Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından çox əvvəl tədricən ermənilərin Qafqaza daxil olması tarixinin əsas mərhələləri üzərində qurulub. Bu obrazla XX əsrin əvvəllərində Ermənistanın Qafqazda yaranmasına yardımçı olan əsas hadisələrin konturları cızılıb.

Film onlarla elmi mənbə, xəritə, unikal sənədlər və Azərbaycanın İrəvan şəhərinin zadəgan elitası eksklüziv fotoları əsasında hazırlanıb.

Təqdim edilən faktlar erməni və qərb müəlliflərinin sitatları ilə şərh edilir, məhz bunlar təqdim edilən faktların əsaslılığını və etibarlığını vurğulayır.


Oдним из ключевых вопросов нагорно-карабахского конфликта является вопрос аллохтонности и автохтонности насельников Южного Кавказа. В западных научно-политических кругах все еще рассматривается армянская сфальсифицированная трактовка вопроса, что диктует необходимость целенаправленно доводить до мировой общественности неопровержимые факты о пришлости армян на Кавказ. Исходя из этой задачи, хроники фильма начинаются с древнейших времен, когда армяне переселились с Балканского полуострова, а именно из Фессалии и Фракии, в Малую Азию - во Фригию, а далее к реке Евфрат и озеру Ван. Ссылки на античных авторов и ученых-арменистов первой половины ХХ века доказывают, что Малая Азия, в частности, территория современной Турции, не была прародиной армян, и на Кавказе они являются аллохтонами. Эти факты подкреплены археологическими и антропологическими свидетельствами.

Фабула 33-х минутного фильма построена на ключевых этапах истории постепенного проникновения армян на Кавказ задолго до подписания Туркманчайского договора. Таким образом, обозначены контуры ключевых событий, способствовавших появлению Армении на Кавказе в начале ХХ века.
Фильм подготовлен на основе десятков научных источников, карт, уникальных документов и эксклюзивных фотографий дворянской элиты азербайджанской Эривани. Представленные факты комментируются цитатами исключительно армянских и западных авторов, что подкрепляет их убедительность и достоверность. Автор фильма Шелале Гасанова -ученый-публицист, доцент Бакинского Славянского Университета, автор сайтов west-land.az и erevangala500.com, фильмов «Мне 500 лет», «Арарат говорит «Нет», «Сюрприз от Пушкина», «Розыгрыш в Кесабе», «Эксперты США о «геноциде армян»», десятков статей об армянских фальсификациях, соавтор фильма «Страна, которой не было.
Армения на Кавказе?», ERMƏNİLƏRİN QAFQAZA KÖÇÜRÜLMƏSİ XRONİKASI
Film onlarla elmi mənbə, xəritə, unikal sənədlər və Azərbaycanın İrəvan şəhərinin zadəgan elitası eksklüziv fotoları əsasında hazırlanıb
SORĞU
 
 
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş torpaqları hansı yolla azad edilməlidir?

Sülh yolu ilə
Müharibə yolu ilə
Suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm

 
 
 
DİGƏR SORĞULARA BAX